Omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie

Bij nieuwbouw en transformatie van vastgoed speelt de omgeving een belangrijke rol. Zo moet de gemeente voor haar grondgebied één of meerdere bestemmingsplannen vaststellen. In dat bestemmingsplan moet de gemeente ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening bestemmingen toekennen en daar regels aan koppelen. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet de gemeente allerlei omgevingsfactoren onderzoeken. Denk daarbij aan water, geluid, verkeer en parkeren maar ook de flora en fauna. Hiervoor gelden specifieke regels waaraan voldaan moet worden.

Ook zal bij nieuwbouw en transformatie onder andere beoordeeld moeten worden of het bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan. Als dat niet het geval is, zal eerst een planologisch besluit genomen moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld door het wijzigen van het bestemmingsplan of door middel van een Omgevingsvergunning.
dot
Aanbieder:
Kjenning opleidingen
dot
Categorie:
Wet & Regelgeving
dot
Niveau:
MBO, HBO,
dot
Subcategorie:
Bouwrecht
dot
Max. deelnemers:
15
dot
Duur:
1 dagdelen

PROGRAMMA EN DATA

Deze cursus geeft inzicht in de werking van bestemmingsplannen en de omgevingsfactoren die een rol spelen bij nieuwbouw en transformatie. Daarbij wordt ook een doorkijk gegeven naar de in voorbereiding zijnde nieuwe Omgevingswet.

> Het bestemmingsplan
> De relevante omgevingsfactoren
> Anterieure overeenkomsten
> Planologisch mogelijk maken van bouwplannen
> Verkeer en parkeren
Wonen en zorg in relatie tot het bestemmingsplan
> De Wet natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet)
> Omgaan met beschermde diersoorten
> Praktijksituaties rondom beschermde diersoorten
> Monumenten: een status aparte
> Praktijksituaties rondom monumenten
> Doorkijk naar nieuwe Omgevingswet
> Tips & tricks uit de praktijk

Deze cursus kan desgewenst ook incompany worden georganiseerd. Neem contact met ons op bij belangstelling, wij maken graag een aanbieding.

RESULTAAT BIJ AFRONDING

> U kent de functie van een bestemmingsplan
> U weet aan welke vereisten het bestemmingsplan moet voldoen
> U kent de verschillende mogelijkheden om een bouwplan planologisch mogelijk te maken
> U kent de hoofdlijnen van de Wet Natuurbescherming in relatie tot nieuwbouw en transformatie
> U kent de belangrijkste kaders van het Omgevingsrecht en kunt deze toepassen
> U kent de specifieke eisen en wetgeving rondom monumenten vanuit het omgevingsrecht
Open inschrijving
Totale kosten:   € 545,- p.p.
Exclusief arrangementskosten
Inclusief lesmateriaal / boeken
Exclusief overnachting
BTW Vrij
Kjenning opleidingen
Pascallaan 68F Tel. 0320 237488
8218NJ Lelystad Fax
E-mail: info@kjenning.nl
Website: www.kjenning.nl

Toon alle cursussen van Kjenning opleidingen > Meer informatie over Kjenning opleidingen >

INFORMATIE AANVRAGEN

Middels FLOW Education Portal faciliteert FLOW de informatievoorziening van verschillende opleidingsinstituten die een interessant opleidingsaanbod hebben voor de corporatiesector. Wilt u meer informatie over een specifieke opleiding? Neem dan via bovenstaande gegevens rechtstreeks contact op met het opleidingsinstituut.

Copyright FLOW | Alle rechten voorbehouden | Privacystatement