Leergang Gebiedsregisseur

De nieuwe Woningwet beperkt corporaties tot hun kernactiviteiten: bouwen en beheren van woningen. Tegelijk trekt de overheid zich steeds meer terug uit wijken, en nemen de problemen met huurders in wijken toe. Wat kan een corporatie nog betekenen voor haar huurders? Hoe kun jij als wijkprofessional nog invulling geven aan de sociale taak van de woningcorporatie, zonder de problemen over te nemen en alles zelf te moeten doen?
Verder willen (en moeten) ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Woningen moeten worden aangepast, zorg in de wijk moet worden georganiseerd en er moet nauw worden samengewerkt met allerlei maatschappelijke en zorgorganisaties. Hoe geef je daar vorm aan, welke modellen zijn mogelijk? Word jij de wijkregisseur van de toekomst? Volg deze bijzondere leergang!
dot
Aanbieder:
dot
Categorie:
Markt & Klant
dot
Niveau:
HBO,
dot
Subcategorie:
Sociaal beheer en overlast
dot
Max. deelnemers:
12
dot
Duur:
13 dagdelen

PROGRAMMA EN DATA

•Module 1 Sociologie van wijken (1 dag)
•Module 2 Maatschappelijk ontwikkelingen (1 dag)
•Module 3 Intervisie (1/2 dag)
•Module 4 Persoonlijke effectiviteit (1 dag)
•Module 5 Werken aan leefbaarheid (1 dag)
•Module 6 Vastgoedmanagement (1 dag)
•Module 7 Transities in het sociale domein (1 dag)

In deze leergang is veel aandacht voor jouw persoonlijke competentieontwikkeling, door middel van een ontwikkelassessment, coaching, intervisie en een praktijkopdracht.

Zie voor het volledige programma de website van Habitask.
11-09-2019
Utrecht

Deze cursus kan desgewenst ook incompany worden georganiseerd. Neem contact met ons op bij belangstelling, wij maken graag een aanbieding.

RESULTAAT BIJ AFRONDING

Wat levert het op?
- Diploma Gebiedsregisseur
- Zicht op de ontwikkelingsfasen van wijken
- Verbeteringsmogelijkheden leefbaarheid
- Jouw persoonlijke effectiviteit is toegenomen
- Meer inzicht in strategisch voorraadbeheer en assetmanagement
- Je hebt zicht op de ontwikkelingen in de zorg
- Je weet wat je als corporatie kunt doen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen
- Je kent je samenwerkingspartners en weet welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn.
Open inschrijving
Totale kosten:   € 3985,- p.p.
Inclusief arrangementskosten
Inclusief lesmateriaal / boeken
Exclusief overnachting
BTW Vrij
HabiTask
Meridiaan 26 Tel. 0182 302444
2801DA Gouda Fax
E-mail: info@habitask.nl
Website: habitask.nl

Toon alle cursussen van HabiTask > Meer informatie over HabiTask >

INFORMATIE AANVRAGEN

Middels FLOW Education Portal faciliteert FLOW de informatievoorziening van verschillende opleidingsinstituten die een interessant opleidingsaanbod hebben voor de corporatiesector. Wilt u meer informatie over een specifieke opleiding? Neem dan via bovenstaande gegevens rechtstreeks contact op met het opleidingsinstituut.

Copyright FLOW | Alle rechten voorbehouden | Privacystatement