SUBSIDIE

Opleidingsactiviteiten van woningcorporaties zijn vaak subsidiabel vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De ESF-subsidieregeling is primair gericht op de inzetbaarheid van laag gekwalificeerde werkenden en de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit wil men bereiken door subsidiering van scholingskosten voor werknemers die opgeleid zijn tot en met MBO 4 niveau. De regeling wordt uitgevoerd door het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te Den Haag. FLOW heeft in 2002 van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid de speciale bevoegdheid gekregen om als O&O fonds subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan te vragen. Benieuwd naar de actuele mogelijkheden?
Lees meer >


Copyright FLOW | Alle rechten voorbehouden | Privacystatement