FLOW

De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW, voorheen FSOW) is sinds 1989 het scholings- en ontwikkelingsfonds voor alle woningcorporaties in Nederland. FLOW is gevestigd in Almere-Haven. FLOW heeft een initiërende, begeleidende en ontwikkelende rol binnen de sector woningcorporaties. We ontwikkelen zelf projecten, maar ondersteunen ook projecten van externe organisaties die bijdragen aan het verbeteren en professionaliseren van de sector. FLOW is een door het Agentschap Sociale Zaken & Werkgelegenheid erkend aanvrager van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De ESF-aanvragen en projectbegeleiding worden door een aparte unit verzorgd, Projectbureau FLOW.

Behalve FLOW Education Portal biedt FLOW de branche nog twee portals die de ontwikkeling van medewerkers ondersteunen:
  • FLOW WEP, het Woondiensten Employability Portal, met voor werknemers de Loopbaanwijzer: een instrument met diverse tests om de eigen talenten en interesses in kaart te brengen, leidend tot een matching met passende functies binnen de branche en in verwante branches;
  • FLOW EVC Portal, met informatie over het behalen van een Ervaringscertificaat waarmee praktijkkennis en –ervaring kan worden verzilverd en met een zoekregister voor procedures die passen bij de functie of bij de ambitie van medewerkers in de corporatiebranche.

Meer over FLOW >Copyright FLOW | Alle rechten voorbehouden | Privacystatement